Od 1.01.2023 osoby bezrobotne lub zarabiające tak mało, że nie są w stanie samodzielnie finansować swojego utrzymania mają prawo do Bürgergeld. Osoby zdolne do pracy: Bürgergeld należy się gdy osoba jest bezrobotna lub zarabia tak mało, że nie jest w stanie samodzielnie finansować swojego utrzymania. Osoby niezdolne do pracy: mogą otrzymać dochód obywatelski, jeśli zamieszkają razem z osobami zdolnymi do pracy w tzw. wspólnocie potrzeb.

źródło: https://www.arbeitsagentur.de/einfuehrung-buergergeld

Do końca 2024 r. pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom tzw. premię wyrównującą inflację w wysokości do 3.000 euro w formie dodatków i/lub świadczeń rzeczowych bez podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

źródło: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/inflationsausgleichspraemie-2130190?fbclid=IwAR17acYPx5G7zFJLyc4c9Dcdy1m5oaJXjcaxwI3z1jC0GbLXrfvC2d-G-pg