AKTUALNOŚCI

  • Od 1 lipca 2022 r. rozszerzono obowiązki VerpackG na wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na teren Niemiec. Chodzi w szczególności o opakowania wykorzystywane w przemyśle czy pomiędzy firmami. Są to opakowania transportowe i zbiorcze, które nie trafiają do odbiorcy końcowego.
  • Od 1 lipca 2022 r. polskie firmy, które wprowadzają opakowania inne niż trafiające do końcowego odbiorcy prywatnego mają obowiązek rejestracji w LUCID. Nie mają jednak obowiązku zawierania umowy z podmiotem z dualnego systemu. Rejestracja w LUCID jest jednorazowa i bezpłatna. Wymaga podania podstawowych danych. Zaniechanie tego obowiązku grozi wysokimi karami.
  • Obowiązki dla firm w zakresie B2C pozostają nie zmienione- obowiązek rejestracji do LUCID i umowa z firmą z podwójnego systemu utylizacji odpadów.