O FIRMIE

Doradcą Podatkowym jestem od 1994 roku.Członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych jestem od początku istnienia naszej korporacji powołanej ustawą z dnia 05-07-1996.
Doradca podatkowy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem. Kompetencje zawodowe potwierdzają wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów- Iwona Ewerman, wpis 06173 oraz wpis na listę niemieckich doradców podatkowych – STBK Brandenburg REG 791623.
Obowiązkowe szkolenia zapewniają podnoszenie i aktualizację wiedzy zawodowej Działalność biura jest chroniona ubezpieczeniami OC z tytułu wykonywanych usług OC : polisą TUir Warta S.A. w Polsce  oraz  HDI na terenie Niemiec.
Główną ofertę mojej firmy stanowią rozliczenia podatkowe polskie i zagraniczne dla wszystkich podmiotów , sporządzanie rozliczeń podatkowych dochodów niemieckich ,rejestracje firm polskich do systemu podatkowego w Niemczech.